Področje poslovnega in finančnega svetovanja

V okviru svojih storitev vam ponujamo storitve na področju podjetniškega in finančnega svetovanja.

Svetovanje na področju optimiranja procesov in notranjih kontrol, kar se nanaša na vzpostavitev zanesljivih notranjih kontrol, ki so pomemben del podjetja pri širjenju dejavnosti in večanju obsega poslovanja.

 Svetovanje pri obvladovanju tveganj, ki zajema:

-        analizo ključnih tveganj podjetja,

-        pripravo registra tveganj,

-        pomoč pri pripravi aktivnosti za obvladovanje tveganj.

Pomoč pri pripravi finančnih planov in analiz poslovanja zajema:

-        izdelavo dolgoročnega strateškega načrta podjetja in spremljanje njegove realizacije, kar vodstvu podjetja in njegovim lastnikom omogoča lažjo spremljavo rasti in razvoja podjetja ter primerjavo med zastavljenimi in realiziranimi strateškimi cilji podjetja;

-        izdelavo letnega poslovnega načrta podjetja in spremljanje njegove realizacije, kar vodstvu in lastnikom podjetja omogoča tekočo primerjavo dejanskih dosežkov z načrtovanimi ter tako pripomore k sprejemanju pravočasnih ukrepov;

-        pomoč pri pripravi planov za pridobivanje nepovratnih sredstev in priprava investicijskih programov, ki predstavljajo investitorju osnovo za odločitev glede ekonomske upravičenosti načrtovane investicije.

Priprava skrbnih pregledov (due dilligence) pri čemer gre za pripravo potrebnih informacij za sprejemanje strateških poslovnih odločitev, kot so odločitve o vlaganjih v kapital podjetja, o nakupu podjetij, o spojitvah, prevzemih ipd.

 Analiza računovodskih izkazov podjetja, ki se nanaša predvsem na analizo:

-        poslovnega uspeha,

-        uspešnosti poslovanja podjetja,

-        sredstev podjetja,

-        financiranja podjetja.

V okviru svojih storitev vam pa lahko ponudimo tudi:

-        pripravo različnih računovodskih in drugih poročil,

-        izdelavo pravilnika o računovodenju,

-        svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja,

-        svetovanje družbam na področju financ in investicijskih vlaganj,

-        svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb ter

-        druge dogovorjene ali preiskovalne posle.

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu   Več o tem